Insektsfångare

besprutning

Insektsfångare eller myggfångare

Vad menas med myggfångare och vad menas med insektsfångare?

En insektsfångare lockar till sig flera sorters flygande insekter och en myggfångare är specialiserad på att locka till sig mygg , knott och svidknott. Det som avgör är vilka olika locksätt insektsfångaren har. Generellt dras de flesta insekter, inklusive myggor till ljus, ljuskontraster och värme. Myggor, knott och svidknott attraheras även av utandningsluft, det vill säga koldioxid, samt olika dofter från kroppen. De maskiner som bara lockar med ljus och värme drar alltså till sig mygg men också andra sorter av insekter. Det är inte säkert att insekten fångas ändå eftersom en del kan flyga ut ur vakuumsuget som våra myggfällor har. Dock finns det en maskin som klarar av detta och det är Moel AIT, den har en riktigt stark fläkt och lockar bara med ljus så den fungerar väldigt bra mot till exempel flugor och spyflugor också. 

Vi har sett att våra maskiner med klisterpapper, Predator Dynamic och SkeeterVac, också lyckas fånga en del andra insekter såsom broms och hästflugor.

Insektsfångare istället för besprutning

När bekämpning av insekter med hjälp av besprutning inte får eller kan göras, kan en insektsdödare från Myggfri.nu vara ett alternativ för att lindra plågan med mygg, knott och svidknott.

Detta sätt kan givetvis inte nå samma effektiva resultat över större områden men är ett alternativ till mindre ytor. En gasoldriven insektsmaskin, som lockar till sig insekten genom att simulera utandning, dofter, värme och fukt som en människa eller djur avger. Inga kemikalier används för att döda insekten med dessa maskiner.

Insektbekämpning med besprutning

Stickmyggor kan vid lämpliga väderförhållanden, kombination av sol och regn eller översvämningar, fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga för både djur och människor. På grund av de senare årens regn, verkar dessa förhållanden sprida sig i Sverige. Särskilt har media uppmärksammat Nedre Dalälvens översvämningsområde med Österfärnebo, Tärnsjö och Gysinge som särskilt drabbade. Här rör det sig om Ochlerotatus sticticus, ibland benämnd som Aedes sticticus eller Aedes rusticus, en särskilt aggressiv våtmarksmygga. Under flera år har man satt in bekämpningsmedlet BTI för att döda mygglarver. Bekämpningsfrågan har varit mycket känslig, bland annat eftersom Färnebofjärden är en nationalpark.

Bekämpningen utförs med det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G med bakterien Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) H14 som aktiv organism. Medlet innehåller fragment av majskolvar utan korn belagda med Bti. Det är en bakterie vilken är verksam mot insekter inom några familjer i underordningen Nematocera (myggor), framför allt stickmyggor. Bakterierna följer med födan in i värddjurets tarm. Genom inverkan av enzymer, pH m.m. frigörs toxiner vilka angriper tarmepitelet och får dess celler att brista. Om tillräckligt antal bakterier finns i tarmen medför detta att tarmen skadas så allvarligt att myggan dör.

Mygg- och knottfångare är förvisso en ganska ny företeelse i Sverige men i andra länder som t. ex. USA, är myggfångare etablerad både som produkt och begrepp. Myggfångare har faktiskt funnits så länge att patentet – för hur den grundläggande teknologin i maskinerna fungerar – har gått ut för länge sedan.

Köp en insektsfångare

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.