Frågor och Svar

Allmänt

Mina grannar har en myggmaskin placerad ganska långt ifrån själva huset och nära oss. Är inte den felplacerad? Ska jag tala med grannen?

Grannarna har nog en myggfångare som lockar till sig myggen. Maskinen lockar till sig mygghonor (de som ger myggbett) som fångas av maskinen och därmed läggs färre myggägg i ert närområde. Den ska inte stå allt för nära ditt hus och där ni vistas, då de skulle kunna välja att komma till er istället.
I ditt fall behöver du inte vara bekymrad över att myggorna kommer över till dig, du kan tacka grannen för att han/hon ser till så det blir färre myggor.

Vad är Oktanol?

Oktanol är en kemisk förening från en grupp av ämnen av alifatiska alkoholer; en klar, färglös vätska med en karakteristisk lukt som har som syfte att locka myggen till maskinen. Det är en naturlig ingrediens i vissa eteriska oljor.

Varför använder man oktanoler?

Myggen bekämpas vare sig kemiskt eller biologiskt av oktanolen i sig; oktanolen varken förebygger eller motverkar myggen. Oktanolen har bara till uppgift att locka myggen till maskinen. Maskinen i sin tur fångar in och torkar ut myggen; detta är en helt mekanisk process.

Vad behöver jag göra om jag ska ta med mig en myggfångare utomlands?

Du behöver tänka på två saker: 1- Använd propangas. 2- Om den medföljande regulatorn inte passar gasolflaskan i landet du befinner dig, se till att skaffa en regulator som har trycket 28 mili bar (0,4 PSI).

När bör man sätta igång utrotande myggfångare?

Mygg- och knottäggen börjar kläckas när temperaturen håller sig stadigt över 10 grader. Ju varmare desto mer aktiva blir myggen och knotten och strax över 20 grader är den mest ideala temperaturen för dem. Ju tidigare på våren man ställer ut maskinen desto bättre. Förslagsvis mot slutet på april eller tidigt i maj.

Hur pass viktig är Oktanolen för en myggfångare?

Oktanol i kombination med uppvärmd koldioxid ökar myggfångarens fångstkapacitet upp till 10 gånger. Myggorna och knotten attraheras starkt av dessa element.

Varför lockas myggen och knotten av en myggfångare?

En myggfångare simulerar en människa. Detta med hjälp av fem olika element: 

 1. Värme - när maskinen är igång genererar motorn värme. 
 2. Ljus - kombination av LED- och UV-lampor attraheras mygg och knott. 
 3. Koldioxid - propangas som används för att sätta igång och driva myggfångaren förbränns, och omvandlas till koldioxid. Detta ungefär i samma mängd som människoutandning.
 4. Oktanol - som värms, dunstas och utsöndras i miljön omkring maskinen och simulerar en människas doft och svett.
 5. Fukt - vissa maskiner har en behållare som man kan fylla med vatten. Mygg och knott dras till fukt

Det droppar vatten från min maskin, är det normalt?

Ja, det som droppar från din maskin är kondenserat vatten. Det är en biprodukt till den katalytiska konvertering av gasol och luft som pågår i maskinen under drift. Det orsakas av atmosfäriska förändringar i temperatur inne och utanför maskinen. Det har ingen påverkan på din maskin alls.

Inför Köp

Fångar gasoldrivna maskinerna fjädermygga?

Nej, det gör de inte, en fjädermygga suger inte blod och söker inte efter däggdjur vid äggkläckning

Jag har en sommarstuga som ligger ganska nära ett sankt område. På våren brukar det vara en del vattensamlingar som ger en rikt med myggor. Hur gör jag?

Predator Dynamic är ett exempel på myggmaskiner som passar för de myggproblem som beskrivs. Under våren kan du sätta igång myggfångaren som hälper att få ner beståndet runt omkring din stuga. Det är viktigt att placera maskinen nära kläckningsområden för att komma åt källan till problemet. Man kan dessutom komplettera med en avvsiande myggskydd som ThermaCell eller en Mygglykta Stop lanterna från Swissinno för att stöta bort myggorna och ge en myggfri zon på 20m2.

Panik av knott! Vi har mest ont av knott. Kan man utrota dem på tomten och däromkring så vi kan njuta av att gå runt i vår trädgård på kvällen?

Du behöver skaffa dig en gasoldriven myggfångare för att kunna få ner beståndet av knott. En sådan maskin behöver vara igång dygnet om och det kan ta upp till ett par veckor innan minskning av beståndet kan vara kännbar.

Vi är på en sommarstuga en vecka om året nära Mora men myggen förstör vår semester. Hur blir vi av med myggen?

Normalt skulle rekommendationen vara en gasoldriven myggfångare men tiden är avgörande. En vecka är för kort tid för att kunna få ner myggbeståndet tillräckligt. I det fallet skulle en avvisande myggskydd som håller myggen på avstånd vara en bättre lösning. Allt man behöver göra är att sätta igång myggskyddet och vänta i ett par minuter. Då bildas det en doftbubbla runt myggskyddet som myggen ogillar. Inom området blir fritt från mygg.

Översvämningsmyggor, vad gör jag?

När det gäller översvämningsmyggor så behöver du ha en väldigt effektiv maskin, och det är en utrotande myggmaskin. De gasolmaskiner som har visat sig vara bäst i test är Predator Dynamic och Mosquito Magnet Executive. En fördel med Predator är att det finns flera olika dofter som lockmedel vilket gör den anpassningsbar inom olika omständigheter. Om standard oktanolen inte fungerar tillräckligt bra har man möjligheten att byta till en annan doft.

Vilka typer av insekter fångas av en utrotande myggfångare?

Myggfångaren är konstruerad främst för att fånga mygg och knott. Andra insekter som vid tillfällen lockas av maskinen är hästfluga, broms och blinning. Dock är dessa insekter för tunga och starka vilket gör det svårt för en myggfångare att fånga dem genom fläkten. Predator Dynamic och SkeeterVac har visat sig kunna fånga dessa med sitt klisterpapper.

Underhåll och Skötsel

Kan jag springa med min ThermaCell?

Tyvärr, du springer helt enkelt ifrån "doftbubblan". Tekniken bygger på att en matta med myggskyddsmedel värms upp. Myggskyddet sprids runt apparaten och skapar en skyddande zon på ca 20m², det bör vara relativt vindstilla för bästa effekt.

Lampan till AMT100/Moel APT White Light lyser inte! Är lampan trasig?

Lampan till AMT 100 och Moel APT Black Light använder UV-ljus och syns inte i dags-ljus. Man kan däremot testa lampan när det är mörkt och även använda ett vitt papper bakom för att se att den faktiskt lyser.

Om Predator Dynamic skulle välta av någon anledning, kommer den att stänga av sig automatiskt eller om det finns brandrisk?

Predatorn uppfyller alla säkerhets krav som ställs av svenska samt internationella myndigheter. Det finns ett inbyggt säkerhets system som stryper gasflödet om något avviker ifrån normala drift värden.

Varför ska myggfångaren placeras i skugga?

Myggen och knotten gillar i allmänhet inte direkt solljus. De håller de sig gärna i skugga, därav är det bra att skapa en möjlig väg mot myggfångaren genom att ställa maskinen i skuggan, för att på så sätt fånga mygg och knott på dagen.

Vad ska tänkas på gällande placering av en utrotande myggfångare?

 • Det finns Te olika fall:
 • Fall 1: Kläckningsplatsen är i ett begränsat område. - Placera maskinen nära området på ett sådant sätt så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden som sedan lägger sig över kläckningsplatsen.
 • Fall 2: Myggens och knottens kläckningsplats finns på ena sidan om huset (Ex: en å eller ett skogsområde). - Placera maskinen så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden som sedan lägger sig mellan huset och kläckningsplatsen.
 • Fall 3: Myggen och knotten anfaller från alla möjliga håll. - Placera maskinen så att vinden tar med sig oktanoldoften och koldioxiden mot huset som sedan lägger sig runt huset.

Hur ofta behöver man byta Oktanol?

Alla dofttabletter, Rapid Action Grön, Röd, Svart och Mosquito Magnet R-Octenol, bör bytas efter 4 veckor. Förbrukningen kan skilja sig beroende på temperaturen, är det varmare tenderar dofttabletterna att tömmas snabbare.

Vad behöver man tänka på när myggsäsongen är slut och det blir kallare väder?

Koppla ur ev strömkabel och batterier från myggfångaren. Rengör och ta bort synlig smuts och torka av maskinen. Rengör maskinens flödessytem med Rengöringspatron (gäller endast Mosquito Magnet myggfångare äldre modell). Torka av döda mygg och knott från fångstkorgen. Stäng av ventilen till gasolflaskan och koppla loss maskinens regulator från flaskan. Förvara maskinen inomhus i ett utrymme med en temperatur över 0 grader. (bör ej förvaras i minusgrader)

Jag har några Oktanoltabletter över. Kan man förvara dem till nästa säsong?

Ja, det kan man. Öppna inte förpackningen och förvara tabletten svalt och torrt.

Kan myggfångaren stå ute i regn?

Utomhus maskinerna är anpassade att kunna stå ute. Det får gärna blåsa eller regna under normala väderförhållanden. Har du en vattenspridare ute bör den helst inte spruta vatten direkt mot maskinen.

Vilken gasolflaska ska man koppla till myggfångaren?

I princip går det använda alla gasolflaskor med propangas. För bäst effekt och tillräcklig hållbarhet rekommenderar Myggfri en PK10 eller en P11 flaska. Dessa håller ca 4 veckor.

Är Mosquito Magnet maskinens nät noga rengjort?

Under säsongen, se kontinuerligt till att rengöra nätet ordentligt med en borste, förslagsvis tandborste. Om nätet är igensatt, slitet eller skadat på något sätt, måste det bytas ut. Maskinen är i behov av ett visst luftflöde för att fungera. Om nätet blir för igensatt påverkar det fångstresultatet negativt och kan dessutom leda till att maskinen stannar/ej startar. Fräscha och rena nät motverkar detta. Vår rekommendation är att du har två nät och varierar dessa vid tömning. Därmed förenklar du tömningen och förlänger nätens livslängd. Fångstbehållaren (Patriot) på den lilla "nätlådan" där myggen samlas upp kan ibland sättas igen av klet, vilket kan få myggfångaren att stänga av sig då luftgenomströmningen blir otillräcklig. Tipset är att prova utan fångstbehållaren och om det fungerar då göra ren den ordentligt.

Är maskinrum fritt från småkryp?

Se till att hålla din myggfälla ren. Detta kommer att hjälpa till att förlänga maskinens livslängd. Torka kontinuerligt av utsidan av fällan med rent vatten och en fuktig trasa. Använd ej kemiska rengöringsmedel. Vid gasolbyte, tag bort/skruva loss maskinens sidogaller och rengör dessa med en fin borste vid behov. Igensatta galler kommer att minska din fångst och kan riskera att maskinen stannar. Vid extrema förhållanden kan små knott, damm eller smuts hamna innanför kåpan i maskinen. Det kan då vara nödvändigt att rengöra utrymmet. Tips! Dammsug försiktigt om du ser små knott, damm eller smuts bakom sidogallret inuti maskinen.

Vad menas med att lufta gasoltub?

Gasoltuben kan behöva luftas vid varje påfyllning för att säkerställa att inga luftfickor bildas som påverkar gasolflödet till maskinen. Om detta skulle vara problemet så får maskinen bara luft vid uppstart.

Hur rengör jag luftflödet? Är det viktigt att luftflödet är rent?

För att din myggmaskin ska fungera korrekt så måste vakuumfläkten fungera utan begransningar. Det är viktigt att kontrollera före drift att fläkten är ren och inte är blockerad så att dess drift blir begränsad. Att rengöra fläkten förhindrar varje möjlighet till blockering eller begränsning. Om fläkten ar blockerad och förblir blockerad i flera dagar kan värmen från maskinen skada enheten.

Kan jag använda mig av tryckluft istället för en Quick Clear patron till rengöring av Mosquito Magnet?

Nej. Quick Clear patroner är rekommenderade och är de enda som ska användas för att göra ren bränsletillförseln i din Mosquito Magnet (alla modeller före 2018). Användandet av tryckluft är inte rekommenderat och kan orsaka skador i din maskin. Användandet av tryckluft istället för Quick Clear patroner medför att garantin ej längre gäller.

Min Predator Dynamic startar inte

Om maskinen inte pyser vid uppstart:

 • Kontrollera slangen och regulatorn

Om maskinen pyser men inget klickljud hörs:

 • Kontrollera att batteriet är nytt Obs! plus-sidan på batteriet ska peka nedåt
 • Ta bort eventuell rost med kontaktspray
 • Byt tändknappen och batteribehållaren

Dofter och Biocider

Vilka regler gäller för Gasol maskiner

Koldioxidbaserade myggfällor är undantaget

Kemikalieinspektionen har infört ett generellt undantag från kravet på godkännande för myggfällor där det enda verksamma ämnet är koldioxid som genereras på plats. Det innebär att det i dagsläget inte krävs något godkännande eller dispens för att få saluföra och använda dessa produkter.

Läs mer om koldioxidbaserade myggfällor

Vad är definitionen av Biocid?

Kemiska ämnen som används för att bekämpa biologiska organismer kallas vanligen biocider. Dessa är nödvändiga men användning skall ske med eftertanke så att varje ämne används där det faktiskt gör nytta. En biocidprodukt definieras enl. Miljöbalken (1998:808) som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Får vi sälja kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel (Biocid)?

Enligt Kemikalieinspektionen får vi lov att sälja bekämpningsmedel som innehar tillstånd eller dispens. Direktivet gäller för alla konsumenter, återförsäljare, distributörer och importörer som marknadsför produkter som innehåller biocider.

Vilka produkter räknas som biocidprodukter och vilka krav finns det för att få sälja dessa?

 • Gasoldrivna- och eldrivna utomhusmyggfångare tillsammans med ett kemiskt doftämne, typ oktanol. Generellt undantag gäller för dessa maskiner i hela EU & ESS
 • Thermacell och Mygglykta Stop Swissinno räknas också till de produkter som betraktas som en biocid produkt. Thermacell och Mygglykta Stop Swissinno måste godkännas i varje land.
 • Alla myggmedel är också Biocidprodukter, varje myggmedels märke måste godkännas i varje land

Är oktanolen en biocid?

Oktanol eller andra doftämnen är i sig inte en biocid men tillsammans med maskinen blir produkten en biocid.

Vad gäller det för regler i EU?

Användningen av biocider kemiska ämnen styrs i Europa genom EU-kommissionens
biociddirektiv (EU-förordning 98/8/EG).
Under direktivet leds ett utredningsprogram som granskar samtliga ämnen som marknadsförs som biocider och deras tillämpningsområden så att endast ämnen med avsedd effekt, dokumenterad hälso- och miljöpåverkan samt behov av applikationen godkänns för att släppas ut på marknaden.
Befintliga ämnen på marknaden måste hela tiden dokumenteras för att få fortsätta att finnas kvar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.